10 milioane de euro de la APIA, din 3 august. Bani pentru agricultori şi silvicultori

03.08.2020
10 milioane de euro de la APIA, din 3 august. Bani pentru agricultori şi silvicultori

APIA oferă 10 milioane de euro pentru agricultori și silvicultori. Fondurile APIA sunt puse la dispoziție prin programul de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „proInvestiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”.

Schema de ajutor este prevăzută la SubMăsura 8.1  „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 5/2020.

Din 3 august, 10 milioane de euro pot fi accesate prin APIA

De luni, 3 august, agricultorii și silvicultorii pot depune cereri pentru accesarea ajutorului de stat. Alocarea financiară pentru sesiunea 5/2020 ajunge la 10.000.000 euro pentru fermieri și silvicultori. Valoarea maximă a sprijinului public ajunge, astfel la 7.000.000 euro.

Banii se oferă pentru solicitanții care au suprafețe pentru împădurire. Agricultorii și silvicultorii trebuie să identifice suprafețele în IPA Online, să elibereze proiectul tehnic de împădurire și să aibă aviz pentru proiect de la Garda Forestieră.

Dosarele se depun la Centrele Județene APIA, împreună cu cererile de sprijin. Detalii se regăsesc în Ghidului Solicitantului. Acest ghid este aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208/2020. Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor se găsește pe site-ul APIA, la categoria „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate din PNDR”

Programul de ajutor prin APIA se desfășoară până pe 11 decembrie 2020

Până la această dată fermierii vor depune dosarele pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”. Acest ajutor financiar din partea statului român urmărește conservarea carbonului în agricultură și silvicultură.

Sprijinul financiar este pus la dispoziția fermierilor eligibili sub forma a două prime. Acestea reprezintă costuriel standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole și neagricole.

Prima 1 din programul „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” este prima de înființare a plantațiilor forestiere. Aceasta acoperă costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire. Este acordată pentru toți beneficiarii schemei.

Prima 2 a aceluiași program inclus în schema „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” este oferită pentru o perioadă de 12 ani. Aceasta este o primă anuală pe care o primesc beneficiarii pentru a acoperi costurile de întreținere și îngrijire pe tot parcursul celor 12 ani. De asemenea, este destinată pentru compensarea pierderilor de venit agricol survenite în urma împăduririi. Prima 2 din programul „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” se oferă în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.

Cum se anunță beneficiarii programului de împădurire

Regulamentul de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor este aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.840/2018 şi prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 68/2020. Regulamentul este este publicat pe site-ul APIA și, în funcție de aceste, vor fi aleși beneficiarii.

Notificarea beneficiarilor se va face de către Centrele Judeţene APIA ca urmare a publicării. De asemenea, pe site-ul APIA va fi publicaat Raportul de selecţie parţial/final aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *