AgromediaAPIA

Cum se pot depune cererile pentru subvențiile APIA după termenul limită de 15 mai

Cum se pot depune cererile pentru subvențiile APIA după termenul limită de 15 mai
Cum se pot depune cererile pentru subvențiile APIA după termenul limită de 15 mai

Cererile de plată APIA se depun, în 2023, până la data de 15 mai. În cazul în care s-a depășit această limită, cererile se mai pot depune ținând cont de câteva criterii stricte.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că cererile se mai pot depune până la data de 9 iunie 2023, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la 15 mai 2023.

Condițiile depunerii cererilor APIA

Conform Agroinfo.ro, condițiile de depunere sunt următoarele:

„Conform art. 6 alin. (2) și (3) din hotărâre: “(2) Cererile de plată pentru intervenţiile IACS prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -c) se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA. Dacă data de 15 mai este o zi nelucrătoare, ultima zi de depunere este ziua lucrătoare imediat următoare.

Cererile de plată pot fi depuse şi după data-limită de depunere, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de ajutor sau de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin.

Modificările la cererile de plată se depun fără penalităţi de întârziere până la data de 31 mai a anului în cauză.

Depunerea unei modificări a cererii de plată după data-limită determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză. Modificările cererilor de plată sunt admisibile doar până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor de plată.”

Ultimul termen de depunere este 9 iunie 2023, cu schimbările aferente

„În cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, dacă notifică în scris APIA despre acest fapt, furnizând în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) din HG nr.1571/2022, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să transmită respectiva notificare.

După ultimul termen de depunere a documentelor specifice ataşate cererii de plată, cu penalităţi, acestea nu mai sunt luate în considerare pentru plata sprijinului aferent.

Pentru anul 2023, cererilor de plată se depun între 1 martie şi 15 mai 2023; dupa această dată, cererile mai pot fi depuse pâna la 9 iunie 2023, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la 15 mai 2023 ( conform art.6 alin. (2) și (3) din HG nr.1571/2022 ).

Pentru cazurile de transfer de exploataţie, în afara documentelor de mai sus, se va anexa şi copia formularului de transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare.”

Fermierii pot depune cererile de plată fără a se prezenta la Centrele APIA, prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie).

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

    You may also like

    Comments are closed.

    More in Agromedia