Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat la finalul lunii aprilie că cererile de plată şi documentele doveditoare pentru măsurile dedicate apicultorilor se depun până la data de 4 august 2023, la Centrele Judeţene APIA şi al Municipiului Bucureşti (sau la Centrul Județean cel mai apropiat de sediul social, de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei).

Valorile financiare ale sprijinului APIA

Astfel, apicultorii pot depune cererile de plată şi documentele doveditoare pentru intervenţiile aferente sectorului apicol 2023 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă şi de la bugetul de stat.

APIA a dat startul depunerilor cererilor de plată în sectorul apicol 2023, iar suma dedicată acestui domeniu este de 12.163.260 euro, din care 50% contribuția Uniunii Europene și 50% contribuția României, de la bugetul de stat.

Valorile atribuite apicultorilor pentru anul 2023 se vor oferi la cursul de schimb de 4,9495 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 30 decembrie 2022. APIA va oferi sprijinul financiar după controlul administrativ al tuturor cererilor de plată, controlul pe teren, centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare intervenţie și stabilirea sumei eligibile la plată a fiecărei cereri de plată.

Sprijinul financiar este efectuat prin Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027 și Ordinul MADR nr. 105/2023.

Pentru ce se pot depune cereri APIA în apicultură

Conform Agrointel.ro, cererile de plată în apicultură se pot depune în următoarele cazuri:

A. Intervenții apicole pentru formele asociative

1. Intervenţia IS-A-01 – servicii de consiliere, asistenţă tehnică, formare, informare şi schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în reţea, pentru apicultori şi pentru organizaţiile de apicultori, compusă din:
– Intervenția IS A-01-01 „consultanță în apicultură”;
– Intervenția IS A-01-02 „organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură”.

2. Intervenţia IS-A-02 – promovare, comunicare şi marketing, inclusiv acţiuni de monitorizare a pieţei şi activităţi care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privinţa calităţii produselor apicole;

3. Intervenţia IS-A-03 – achiziţia de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali, precum şi achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii, compusă din:
– Intervenția IS A-03-01 „Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali”;
– Intervenția IS A-03-02 „Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii”.

B. Intervenții apicole pentru apicultori

1. Intervenția IS-A-04 – combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, din care achiziţie de medicamente – intervenţia IS-A 04-01;

2. Intervenția IS-A-05 – raţionalizarea transhumanţei compusă din:
– Intervenția IS A-05-01 „achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral”,
– Intervenția IS A-05-02 „achiziţionarea de accesorii apicole”,
– Intervenția IS A-05-03 „achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie”,
– Intervenția IS A-05-04 „achiziționarea de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;

3. Intervenţia IS-A-06 – repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor, compusă din:
– Intervenția IS A-06-01 „achiziţionarea mătci și/sau familii de albine”;
– Intervenția IS A-06-02 „achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”.

4. Intervenţia IS-A-07 – acţiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivităţii, precum şi a substanţelor cu potenţial toxic pentru albine – intervenţia IS A-07-01.

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

    You may also like

    Leave a reply

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    More in Agromedia