Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică un proiect dedicat producătorilor agricoli din sectorul vegetal. Ajutorul va consta în suma maximă de 35.000 de euro/beneficiar.

Fermierii pot primi 875 lei/ha

Fermierii interesați care vor depune cerere la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pot primi un cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, potrivit unei hotărâri privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal publicate de MADR.

Ajutorul este dedicat cheltuielilor angajate cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care au în vedere realizarea obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile mediului și climei.

Proiectul se încadrează în prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022, de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 96 din 24 martie 2022.

Suma se va acorda în scopul cheltuielilor angajate în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022 pentru achiziția de resurse materiale respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 activităților pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin.

Condițiile ajutoarelor excepționale în sectorul vegetal

Schema este valabilă pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, potrivit cererii unice de plată 2022, de minim 0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața declarată în cererea unică de plată 2022 este mai mare de 200 ha și achiziționează resursele materiale necesare, conform Agrointel.ro.

Condițiile de eligibilitate cumulative de care beneficiarii trebuie să țină cont:

a) să solicite ajutorul excepțional;
b) să fie înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022 cu suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști
fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile menționate în anexa nr. 1; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv chiar dacă suprafețele declarate în cererea unică de plată 2022 sunt mai mari de 200 ha;
c) să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente fiscale respectiv factura, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului respectiv nume și prenume/denumire, în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022.
d) să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în anul de cerere 2023.

Fermierii trebuie să depună sau să transmită la centrele locale/ județene, respectiv al municipiului București APIA unde au depus cererea unică de plată 2022, o cerere de solicitare a ajutorului excepțional, în perioada 16 august-29 august 2022, atât fizic cât și prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

Actele necesare

Toate documentele în copie depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar. Documentele necesare:

a) copie a documentelor justificative de achiziție de la furnizori a resurselor materiale necesare, respectiv produse fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor, după caz, emise în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022;
b) copie document coordonate bancare în condițiile în care coordonatele bancare sunt diferite față de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de
identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022 rămân valabile și pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta hotărâre, dacă nu au
fost modificări față de acestea.

Cuantumul pe hectar pentru pomicultură

Cuantumul este de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

Suma alocată proiectului este de 126.150.673 de lei, echivalentul sumei de 25.490.649 de euro stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel:

a) 63.075.3364 de lei, echivalentul sumei de 12.745.3425 de euro, finanțare externă nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;

b) 63.075.3364 de lei, echivalentul sumei de 12.745.3425 de euro, de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

Grantul final este obținut din înmulțirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022 de minim 0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața declarată este mai mare de 200 ha, exprimată în hectare și nu poate depăși valoarea maximă de 173.211,50 lei / beneficiar, respectiv echivalentul sumei de 35.000 euro/beneficiar.

Actul normativ este în dezbatere publică timp de zece zile, nefiind încă aprobat.

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

    You may also like

    Leave a reply

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    More in APIA