Duminica Tomii este sărbătorită, în fiecare an, în prima zi de Duminică după Paște. Sărbătoarea marchează încheierea Săptămânii Luminate și a fost numită după Apostolul Toma, cel necredincios.

Conform învățămintelor religioase, ziua este legată de momentul în care Iisus s-a arătat Apostolilor. Printre aceștia se afla și Toma, cel care nu credea în Învierea Mântuitorului. Tocmai de aceea, în tradiția populară, Apostolul este numit Toma necredinciosul.

Obiceiuri populare în Duminica Tomii și de Paștele Blajinilor, 2 mai 2022

Această zi este dedicată oamenilor trecuți în neființă. Credincioșii aduc la biserică ouă roșii și colaci care urmează să fie dați de pomană după ce vor fi sfințite de preot. Conform tradiției, oamenii dădeau aceste bucate pe ape curgătoare pentru a elibera sufletele celor adormiți care sunt pline de păcate.

De asemenea, credincioșii merg în cimitire pentru a lua parte la o slujbă specială în care se comemorează „lumea blajunilor”. Tocmai de aceea, ziua mai este cunosută și sub numele de Paștele Blajinilor.

Blajinii sunt oamenii pașnici, incapabili de a face rău cuiva, care s-ar afla la vărsarea Apei Sâmbetei în Sorbul Pământului, numiți și primii oameni de pe Pământ. Blajinii sunt anunțați de Învierea Domnului printr-un ritual în care sunt aruncate coji de ouă roșii în ape curgătoare, durând o săptămână ca vestea să ajungă la ei. Astfel, Paștele Blajinilor are loc o săptămână mai târziu.

În această zi nu se spală, nu se coase și nu se muncește pământul, fiind o zi dedicată sufletelor celor plecați dintre noi și rugăciunii. De asemenea, tradiția populară spune că în această zi nu ai voie să vorbești pe nimeni de rău și nici să bârfești.

Pentru binecuvântare, se spune această rugăciune în seara de 1 mai și în dimineața de 2 mai, când pică Paștele Blajinilor în acest an.

Rugăciune de Paștele Blajinilor

“Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!”

Duminica Tomii 2022. Ce e bine să faci de Paștele Blajinilor

Rugăciune pentru Duminica Tomii

„Apostole Sfinte Toma, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Spune rugăciunea din Duminica Tomii – Pe Fiul lui Dumnezeu Cel fără de început, Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a arătat pe pământ cu Chipul precum suntem noi, pe Care L-ai văzut, mărite, ale Cărui mâini şi coasta cu palma le-ai pipăit, roagă-L să mântuiască pe robii săi.

Ştiutorul celor ascunse şi Cel Ce cercetează rărunchii şi ispiteşte inimile, Dumnezeul meu, Iisus, pe tine, Sfinte Apostole Toma Preafericite, te-a primit slujitor Dumnezeieştii Sale arătări şi mărturisitor şi Dumnezeiesc Apostol.

Râu de ape Tainice te-ai arătat, Apostole Toma, care adăpi faţa pământului şi adunarea Bisericii, cu curgerile cunoştinţei de Dumnezeu; şi cu repejunea Duhului ai gonit înşelăciunea mulţimii zeilor.

Pierzătoare fiind a morţii şi a stricăciunii, pe Hristos, Izvorul Nestricăciunii, ai născut, de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată, pe Cel Ce a împodobit cu harul nemuririi firea omenească, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Amin.”

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

    You may also like

    Leave a reply

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    More in Descoperă