Rusaliile încheie sărbătorile pascale, fiind sărbătorite la 50 de zile după Paște. Aceste zile reprezintă momentul în care Duhul Sfânt S-a pogorât pe pământ, sub formă de limbi de foc, asupra oamenilor, un eveniment la care au participat atât Apostolii, cât și alți creștini.

Rusaliile – cea mai veche sărbătoare creștină

În 2022, Rusaliile se sărbătoresc pe data de 12 și 13 iunie, însă, în anumite regiuni ale țării, aceste sărbători se întind pe mai multe zile. Spre exemplu, în Moldova și Transilvania, Rusaliile se sărbătoresc timp de 3 zile, în Muntenia și Oltenia se sărbătoresc timp de o săptămână, iar în Banat timp de 8 zile.

Sărbătoarea mai poartă și denumirea populară de Cincizecime pentru că este prăznuită la 50 de zile după Paște.

Conform Sfintei Scripturi, atunci când Duhul Sfânt S-a pogorât pe pământ și a împrăștiat cu limbile de foc peste Apostoli , i-a făcut pe aceștia să știe să vorbească toate limbile lumii pentru a propovădui Evanghelia. La acest eveniment au fost de față, pe lângă Apostoli, o sută de creștini. Aceasta este semnificația sfintei sărbători.

Fiind o mare sărbătoare, în jurul zilei de Rusalii s-au creat multe obiceiuri populare și superstiții. Se spune că, în aceste zile, nu trebuie să intri în ape, căci altfel te prind ielele. De asemenea, nu ai voie să călătorești departe de casă, sau să mergi pe drumuri pustii.

Rugăciune de Rusalii pentru întreaga familie

“Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru.

Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi. Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare.

Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase.

Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci.

Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!

Amin.”

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

    You may also like

    Leave a reply

    Adresa ta de email nu va fi publicată.

    More in Descoperă