Ajutorul de Minimis 2021 pentru culturile de legume din spații protejate: condiții și acte necesare

29.03.2021
Ajutorul de Minimis 2021 pentru culturile de legume din spații protejate: condiții și acte necesare

Începând cu anul 2021, Pogramul Tomata a fost înlocuit cu Ajutorul de minimis pentru cultura de legume din spații protejate – sere și solarii. Înlocuirea a fost făcută cu scopul de a acorda subvenții mai multor culturi de legume, nu doar celor de tomate.

Astfel, pe data de 25 martie, s-a pus în dezbatere publică Proiectul Hotărârii de Guvern, de către MADR, concluzionând că fermierii care vor să se înscrie în acest program trebuie să respecte termenul limită de depunere a cererilor și a actelor până la data de 17 mai 2021.

Sprijinul se poate acorda pentru mai multe culturi de legume, iar fiecare fermier poate primi suma maximă de 2.000 de euro, prin schema derulată de APIA, conform agrointel.ro.

Care sunt culturile de legume acceptate?

Noul program de ajutor minimis se extinde, în 2021, pentru mai multe culturi de legume în spații protejate. Dacă, în trecut, Programul Tomata era destinat exclusiv tomatelor, pentru acest an, se pot înscrie fermierii care dețin culturi de:

 • ardei gras și/sau ardei lung
 • castraveți
 • tomate
 • varză albă și /sau roșie
 • vinete

Pentru ca o cultură să fie eligibilă Programului de minimis, aceasta trebuie să aibă suprafața minimă de 1.000 de metri pătrați. Pentru a accesa ajutorul, fermierii interesați trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Una dintre cele mai importante condiții constă în desfășurarea activității în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de legume în spații protejate.Producătorii agricoli eligibili pentru înscriere sunt:

 • producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021
 • persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016
 • producătorilor agricoli persoane juridice

În proiectul Hotărârii de Guvern se arată că solicitanții trebuie să figureze în baza de date APIA, fiindcă prin acestă instituție se derulează banii: ”Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în Registrul unic de identificare al APIA, înainte de solicitarea înscrierii în programul de susținere a producției de legume în spaţii protejate au obligația obținerii acestuia de la centrele locale/județene ale APIA”, conform Hotărârii de Guvern.

Condițiile necesare înscrierii în noul Program

Acestea sunt condițiile de care solicitanții ajutorului de minimis trebuie să țină cont:

 • să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA
 • să depună cerere de înscriere în program
 • să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile eligibile
 • să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate
 • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021
 • să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean
 • să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare

În plus, fermierii trebuie să dovedească valorificarea unei producții minime a culturii aferente, cu acte. Producțiile minime, stabilite în funcție de spațiu protejat seră sau solar fac astfel dovada vânzării cu bonul fiscal/factură/filă din carnetul de comercializare și sunt valabile doar pentru suprafața minimă de 1.000 de metri pătrați. Producțiile minime sunt categorisite astfel:

Pentru sere:

 • 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung
 • 5000 kg/1000 mp pentru castraveți
 • 8500 kg/1000 mp pentru tomate
 • 4600 kg/1000 mp pentru varza albă și/sau roșie
 • 3.000 kg/1.000 mp pentru vinete

Pentru solarii:

 • 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung
 • 3000 kg/1000 mp pentru castraveți
 • 3200 kg/1000 mp pentru tomate
 • 2200 kg /1000 mp pentru varza albă și/sau roșie
 • 2000 kg/1000 mp pentru vinete
Ajutorul de Minimis 2021 pentru culturile de legume din spații protejate: condiții și acte necesare

Documente necesare

Cererile pentru înscrierea în Programul de minimis nu se pot depune decât după ce proiectul de act normativ este aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, sumele rămase și destinate ajutorului de minimis vor fi verificate de către desemnații cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale APIA , respectiv al municipiului București, în prezenţa potenţialilor beneficiari. După acest pas, solicitanții trebuie să dețină următoarele documente, alături de cererea de înscriere:

 • copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit
 • copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021
 • împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz
 • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea
 • dovadă cont activ bancă/trezorerie
 • adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză

Documentele pot fi trimise și online, însă este necesar să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să conțină mențiunea ,,conform cu originalul”.

Solicitanții pot beneficia de un ajutor de maxim 2000 de euro pentru o cultură și o suprafață de minim 1.000 mp, primind suma în lei, la cursul de 4,8725 lei pentru un euro (curs stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, pentru schema de ajutor de minimis).

Un factor important de care fermierii trebuie să țină cont este legat de una dintre condițiile participării prin care valoarea totală a ajutorului unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *