Știri Agricole

Noua legislație pentru pășunat. Unde este interzis pășunatul și unde este permis în perioada 2021-2022

Noua legislație pentru pășunat. Unde este interzis pășunatul și unde este permis în perioada 2021-2022
Noua legislație pentru pășunat. Unde este interzis pășunatul și unde este permis în perioada 2021-2022

Crescătorii care duc animalele la pășunat în locuri interzise pot fi sancționați cu amenzi contravenționale conform reglementărilor în vigoare. Fiind un subiect vehiculat de mulți ani, autoritățile au stabilit un calendar pentru anul agricol 2021-2022 prin care se explică foarte clar locurile și perioadele în care animalele pot fi scoase la pășunat.

Astfel, crescătorii care nu îndeplinesc aceste condiții nu pot primi doar amendă, ci, în cazul încălcării proprietății private și producerea pagubelor, situația poate ajunge în instanță.

Perioada interzisă de pășunare 2021-2022

Conform legii, există o perioadă clar delimitată în care crescătorii de animale nu au voie să le scoată la păscut. În plus, pășunatul este strict interzis în păduri și pe proprietățile private care nu au permis crescătorilor să intre pe terenul lor.

Această lege a fost completată în 2021, intrând în vigoare perioade noi legate de pășunat. Astfel, conform Legii nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, perioada de interdicție pentru pășunat este valabilă între 6 decembrie și 24 aprilie în fiecare an, cu anumite excepții.

Articolul 23 alineatul (1), litera c) al noii Legi a Vânătorii stipulează că ”pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială”.

Perioadele interzise de pășunare trebuie respectate de crescătorii înscriși la subvențiile APIA

De asemenea, crescătorii care depun cerere de subvenții în valoare de 250 de euro pe hectar la APIA, au o condiție prin care se angajează să nu lase animalele la pășunat din toamnă până în primăvară.

Schema Pachetului 7  – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis), interzice pășunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie, crescătorii care îndeplinesc aceste condiții urmând să primească 250 euro/ha/an.

Conform Agrointel.ro, una dintre condițiile impuse de APIA fermierilor a fost legată de înființarea unei culturi de cereale de toamnă anuale, sau de rapiță care trebuie finalizată până la data de 15 octombrie. În plus, fermierii trebuie să înființeze, în cel mult 2 ani, și o cultură de porumb.

”În situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie.

Parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie.

La recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minimum 5 % şi maximum 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate”, comunică reprezentanții APIA pentru sursa citată.

Noua legislație pentru pășunat. Unde este interzis pășunatul și unde este permis în perioada 2021-2022

Unde este interzis pășunatul

Reprezentanții APIA au mai explicat, conform sursei citate, că sunt interzise lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie și este este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie. În plus, este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pe parcursul întregului an, pășunatul este interzis în păduri sau în suprafețele de pădure, conform Codului Silvic, Titlul VI, articolul 108. Încălcarea acestei legi constituie infracțiune silvică și se sancționează astfel:

a) cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la dată comiterii faptei;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puțîn 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la dată comiterii faptei;

c) cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puțin 50 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la dată comiterii faptei.

Dacă legea a fost încălcată în timpul nopții sau în fondul forestier național situat în arii naturale protejate de interes național, atunci pedeapsa se majorează cu încă jumătate.

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau unitățile teritoriale de specialitate ale acesteia poate aproba pășunatul în fondul forestier, atunci când:

  • se desfășoară pe durată limitată
  • se practică doar în anumite perimetre ale pădurii
  • solicitările de aprobare aparțin autorităților publice locale
  • s-a obținut acordul proprietarului
  • este solicitat în cazuri temeinic justificate

Pășunatul pe proprietățile private este strict interzis

Pășunatul nu se poate aproba în arboretele în curs de regenerare, în plantațiile și regenerările tinere, precum și în pădurile care îndeplinesc funcții speciale de protecție. În cazul pădurilor proprietate publică a statului, acordul prevăzut la alin. (2) lit. d) se dă de administrator.

În cazul în care pășunatul nu este aprobat într-o modalitate clară de proprietar, atunci este strict interzis pe suprafețele agricole, adică terenuri agricole, pășuni, fânețe, dar și pe terenuri neagricole care reprezintă proprietate privată.

În caz contrat, proprietarul are dreptul să denunțe încălcarea legii la poliție, dar și să acționeze în instanță în cazul în care s-au produs pagube pe proprietatea privată.

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

    You may also like

    Comments are closed.