Impozit teren agricol 2021. Cum se calculează suma pentru extravilan

19.03.2021
Impozit teren agricol 2021. Cum se calculează suma pentru extravilan

Impozitul pe terenul agricol este o sumă achitată de către proprietarul terenului. Conform Codului Fiscal, proprietarii au posibilitatea de a plăti impozitul în două rate egale, prima având termen până la data de 31 martie, iar cea de-a doua până la 30 septembrie, inclusiv. În cazul plății integrale a impozitului până la data de 31 martie, proprietarii vor benefia de o reducere de 10%.

Cum se calculează impozitul pentru extravilan

Suma totală a impozitului pentru un teren extravilan este stabilită de mai mulți factori. Conform Codului Fiscal, acești factori sunt: suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. Așadar, terenurile agricole sunt, în majoritate, în extravilan. Proprietarii trebuie să înmulțească suprafața terenului (hectare), cu suma atribuită categoriei de folosință a terenului.

Categorii de folosință

Pentru a afla prețul categoriei de folosință cu exactitate, trebuie să solicitați Primăriei locale sumele adoptate de Consiliul Local pentru fiecare categorie de folosință a terenurilor.

 • Teren cu construcții – între 22 și 31 lei
 • Teren arabil – între 42 și 50 de lei
 • Pășune – între 20 și 28 de lei
 • Fâneață – între 20 și 28 de lei
 • Vie până la intrarea pe rod – 0 lei
 • Vie pe rod, alta decât cea de mai sus – între 48 și 55 de lei
 • Livadă până la intrarea pe rod – 0 lei
 • Livadă pe rod, alta decât cea de mai sus – între 48 și 56 de lei
 • Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție – 0 lei
 • Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui de mai sus – între 8 și 16 lei
 • Teren cu amenajări piscicole – între 26 și 34 de lei
 • Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole – între 1 și 6 lei
 • Drumuri și căi ferate – 0 lei
 • Teren neproductiv – 0 lei

În funcție de rangul localității, suma se înmulțește cu un coeficient de corecție, după cum urmează:

 • Rang o – coeficient de corecție 8,00
 • Rang I – coeficient de corecție 5,00
 • Rang II – coeficient de corecție 4,00
 • Rang III – coeficient de corecție 3,00
 • Rang IV – coeficient de corecție 1,1
 • Rabg V – coeficient de corecție 1,00

Cum se stabilește rangul localității

Rangul localității este stabilit de către legislația în vigoare, după cum urmează:

 • Rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanţă europeană
 • Rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european
 • Rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi
 • Rangul III – oraşe
 • Rangul IV – sate reşedinţă de comună
 • Rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor

Așadar, de exemplu, pentru a calcula impozitului unui teren arabil cu suprafața de 5 hectare, în extravilan, cu rang IV, însemnând într-un sat reședință de comună, vom efectua următoarele operații: 5 (hectare) X 42 lei X 1,1 (rangul).

Așadar, impozitul va costa 231 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *