Știri Agricole

Bugetul MADR 2021. Tăieri imense pentru fermieri. Care este ministerul care primește cei mai mulți bani

Bugetul MADR 2021. Tăieri imense pentru fermieri. Care este ministerul care primește cei mai mulți bani
buget 2021

Pe data de 11 februarie 2021, pe site-ul Ministerului Finanțelor, a fost publicat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. Cifrele arată că, în anul 2021, bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 318.456,6 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 261.451,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei.

Bugetul MADR 2021

În cadrul Proiectului Legii de buget, s-a publicat și suma pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale o va primi pentru anul 2021. Conform datelor, MADR va primi o majorare cu 10% față de anul trecut. Totuși, în această sumă sunt cuprinse și cheltuielile foarte mari pe care Adrian Oros va trebui să le plătească pentru co-finanțarea fondurilor europene.

Așadar, bugetul MADR pe 2021 este de 26.005.827.000 de lei – credite bugetare, o sumă cu 10,38% mai mare decât cea propusă pentru anul trecut, când bugetul a fost de 23.559.208.000 lei.

Anul acesta nu vine cu vești bune pentru fermierii care așteptau subvențiile de la stat. Sumele alocate din bugetul de stat vor fi mult mai mici în anul 2021, respectiv suma de 1.178.953.000 lei, aproximativ 120 de milioane de euro, față de suma de 2.299.605.000 de lei în jur de 480 de milioane de euro, alocați pentru 2020.

De asemenea, bugetul MADR nu include banii pentru despăgubirea fermierilor afectați de secetă. În timp ce, în 2020, suma propusă pentru despăgubirile de secetă a fost de 930 de milioane de lei, anul acesta suma este de 1.000.000 de lei. Diferența este de 99,89%, ceea ce înseamnă că bugetul pentru despăgubirile de secetă este aproape inexistent, iar banii vor fi probabil oferiți fermierilor care mai au de încasat pentru culturile de toamnă.

Banii pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene vor veni tot de la MADR

Sumele pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene sunt de mare inters în bugetul MADR, conform articolului 30: ”În anul 2021, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la alin. (2) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020″, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”.

Bugetul MADR 2021. Tăieri imense pentru fermieri. Care este ministerul care primește cei mai mulți bani

Astfel, sumele alocate ”proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” sunt de 21.951.750.000 lei în 2021, mai mult cu 23,76% față de 2020, atunci când suma alocată a fost de 17,737 miliarde de lei.

Liceele agricole și recensământul agricol vor fi finanțate tot din bugetul MADR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va finanța și liceele agricole, însemnând o sumă de 15.000.000 de lei, conform noului proiect: ”Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei nr.3/22/02a „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pe anul 2021″ în funcție de gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unități administrative teritoriale și unități de învățământ, cu încadrarea în valoarea totală prevăzută în anexă”.

De asemenea, și recensământul agricol va primi bani din bugetul MADR, însă aceste cheltuieli sunt administrative. Astfel, deși întregul buget ar părea mai mare, fermierii vor primi mai puțini bani: ”În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr.3/22/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”.

În scopul efectuării creditelor de angajament și creditelor bugetare, destinată realizării Recensământului general agricol, suma alocată este de 213.108 mii lei. Acastă sumă va fi împărțită astfel:

 • la titlul 10 „Cheltuieli de personal” suma de 2.587 mii lei
 • la titlul 20 „Bunuri și servicii” suma de 3.069 mii lei
 • la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” suma de 207.452 mii lei”

Bugetul ministerelor pentru 2021

Conform Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, banii vor fi alocați astfel:

 1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Publice – 53,7 miliarde lei
 2. Ministerul Finantelor Publice – 36 miliarde lei
 3. Ministerul Educaţiei – 31,1 miliarde lei
 4. Ministerul Agriculturii – 26 miliarde lei
 5. Ministerul Apărării Naţionale – 22,74 miliarde lei
 6. Ministerul Afacerilor Interne – 21,53 miliarde lei
 7. Ministerul Sănătății – 17,53 mld. lei
 8. Ministerul Transporurilor – 14,1 miliarde lei
 9. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei – 7,9 miliarde lei
 10. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – 6,59 miliarde lei
 11. Ministerul Justiției – 4,73 miliarde lei
 12. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – 2,02 miliarde lei
 13. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării – 1,9 miliarde lei
 14. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – 1,4 miliarde lei
 15. Ministerul Energiei – 1,13 miliarde lei
 16. Ministerul de Externe – 1,09 miliarde lei
 17. Ministerul Culturii – 935 milioane lei
 18. Ministerul Tineretului şi Sportului – 543 milioane lei

Categorii principale de cheltuieli pentru 2021

 • Cheltuielile de personal – 109,97 milliarde lei în 2021, cu o scădere de 467 milioane lei față de anul trecut când suma a fost de 109,511 milliarde lei
 • Cheltuielile cu asistenţa socială (inclusiv pensiile) – 142,93 miliarde lei în 2021, cu o creștere de 4,38 miliarde lei față de anul trecut când suma a fost de 138.55 miliarde lei
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii – 55,38 miliarde lei în 2021, cu o scădere de 1,66 miliarde lei față de 2020 când suma a fost de 57,04 miliarde lei
 • Cheltuielile cu dobânzile (cauzate de împrumuturile mari) – 16,86 miliarde lei în 2021, cu o creștere de creştere de 2,35 miliarde lei față de anul trecut când suma a fost de 14,51 miliarde lei.
Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

  You may also like

  Comments are closed.