APIA

Termen limită la APIA: Agricultorii sunt așteptați până la 30 august pentru plata pe fermă

Termen limită la APIA: Agricultorii sunt așteptați până la 30 august pentru plata pe fermă
Termen limită la APIA: Agricultorii sunt așteptați până la 30 august pentru plata pe fermă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță un nou termen limită pentru o plată importantă pe fermă. APIA Gorj a comunicat agricultorilor că pot depune spre vizare carnetele de rentier agricol până la data de 30 august.

Carnetele de rentier agricol trebuie să primească viza anuală. Pentru anul 2020, viza anuală se poate obține și pe baza informațiilor transmise de către rentieri prin mijloace electronice, poștă/curier, ca urmare a restricțiilor impuse/condițiilor specifice din acest an, cauzate de pandemia Covid-19.

Ce documente trebuie să depună rentierii

Conform buletinului informativ APIA Gorj, rentierii trebuie să depună următoarele documente:

 • carnetul de rentier agricol
 • actul de identitate al solicitantului
 • decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă
 • procură notarială autentificată/curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal
 • contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil. Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011
 • extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional)
 • declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005
Termen limită la APIA: Agricultorii sunt așteptați până la 30 august pentru plata pe fermă

Reguli ale rentei viagere agricole

În conformitate cu informațiile transmise de APIA Gorj, renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, renta datorată acestuia în anul 2020 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2021, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:

 • carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original)
 • copie a certificatului de deces
 • copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”)
 • copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului
 • împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original-dacă e cazul), extras de cont pe numele moștenitorului

Pentru anul 2020, termenul final de plată este 30 noiembrie 2021. În eventualitatea în care sumele virate de APIA către rentieri, sunt returnate în contul agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de la data încheiat/ încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările și limită anuală de plată (30 noiembrie al fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente.

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

  You may also like

  Comments are closed.

  More in APIA