Știri Agricole

Știri agricole pe scurt 3 decembrie 2020: preț porumb 2020, se depun cererile pentru subvenţia la motorină

Știri agricole pe scurt 3 decembrie 2020: preț porumb 2020, se depun cererile pentru subvenţia la motorină
Știri agricole pe scurt 3 decembrie 2020: preț porumb 2020, se depun cererile pentru subvenţia la motorină

Știri agricole pe scurt 3 decembrie 2020 – cele mai noi informații de interes pentru agricultori. Care este prețul porumbului la final de an, după bursa cerealelor? Care sunt pașii pentru depunerea cererilor pentru subvenția la motorină? Știrile din agricultură sunt anunțate aici!

Prețul porumbului 2020

Porumbul a depășit la preț grâul. Conform informațiilor de la Bursa Română de Mărfuri, porumbul FOB Constanța costă 986 lei pe tonă, în săptămâna 19-25 noiembrie.  Grâul FOB Constanța a ajuns la prețul de 933 de lei pe tonă.

Cotaţii bursiere de la bursele din Paris și New York pentru grâu, porumb, rapiță, soia, țiței.

Grâu: 209,50 EUR/t

Porumb: 189,75 EUR/t

Rapiță: 404,25 EUR/t

Soia: 1.162,00 USD/bu

Țiței: 47,42 USD/barrel

Cererile pentru subvenția la motorină

În decembrie se depun Cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de stat. Acesta ajută fermierii prin reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2021.

Fermierii pot depune cererile la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse Cererile unice de plată în cadrul Campaniei 2020.

APIA a informat că de motorina subvenționată pot beneficia: 

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Cererea de acord prealabil se depune însoţită de următoarele documente

-copie a documentelor de identitate şi a documentelor de înregistrare;

-adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate /cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; adeverinţă eliberată de către Oficiul Naţional al Viei şi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeţele cu vie, după caz;

-situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producţia de ciuperci estimată;

-copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; situaţia privind calculul efectivului rulat /mediu estimat anual, în funcţie de specie, întocmită de beneficiar;

-dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;

-cantităţile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri funciare;

-angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului Anexa 5 din Ordin.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier), în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz, să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz şi să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz.

Comisarul european pentru agricultură a vorbit despre pregătirea implementării noii Politici Agricole Comune

Mesajul comisarului european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski:

„Mulțumesc Comisiei AGRI pentru anul acesta de cooperare. Nu știam că ne așteaptă un an cu atâtea provocări. Rolul Comisiei AGRI a fost foarte important, a fost o sursă de inspirație pentru Comisia Europeană. Comisia AGRI a inspirat Comisia Europeană în luarea unor decizii curajoase în ce privește bugetul PAC. Voi trece la recomandările care vizează planurile strategice naționale pregătite de CE. Comisia a pus la punct o cale către biodiversitate în Europa. Zonele agricole și ecologice se află în centrul acestei strategii. Trebuie să îi ajutăm pe fermieri pentru a se angaja pe calea acestei tranziții. Farm to fork are o serie de recomandări pentru PNS care vizează chestiunile sociale, economice, de mediu prin intermediul celor 9 obiective principale de PAC.

Recomandările vor viza acțiunile necesare pentru a atinge țintele europene din strategiile privind Pactul Ecologic în ce privește reducerea pesticidelor și antimicrobienelor, în ceea ce privește sporirea zonelor unde se face agricultură ecologică și acoperirea zonelor rurale cu internet de bandă largă. Comisia pregătește 27 de documente cuprinzând recomandări, câte una pentru fiecare stat membru. Procesul de redactare e în curs. Comisia va publica recomandările cândva la mijlocul lunii decembrie. Au făcut obiectul unor schimbări de opinii tehnice în baza dialogului structurat. În ceea ce privește abordarea, după ce vor fi publicate recomandările, mă voi întoarce la comisia dvs. pentru un schimb de opinii. Se vizează un număr limitat de recomandări, cam 15, care vizează provocările cheie ale statului respectiv. Recomandările fac o diferență între statele membre în ceea ce privește eforturile ce trebuie făcute.

În ceea ce privește legătura între reforma PAC și Pactul Ecologic, nivelul de ambiție a făcut obiectul multor dezbateri. Comisia nu este doar hotărâtă să își joace rolul de mediator, dar și motorul durabilității. Vreau să mă asigur că PNS vor fi în stare să atingă țintele din Green Deal. Totuși, Comisia nu va face recomandări țintite către statele membre. În ce privește strategia Farm to Fork, Comisia va cere ca statele membre să stabilească ținte naționale, rezultatele pe care vor să le atingă. Comisia va agrega acele valori naționale și va evalua dacă acestea pot atinge ambițiile din Green Deal sau nu. Vom monitoriza progresele înregistrate în cadrul de evaluare propus. Amendamentele vor fi discutate în cadrul trilogurilor, sub președinție portugheză probabil. Aceste recomandări vizează să sprijine statele membre în elaborarea PNS. Recomandările vor fi de ajutor în animarea dezbaterilor pe plan național.”

Cristiana Furtuna
Cu o experienta de peste 8 ani in mass-media, Cristiana Astefanoaiei lucreaza in presa online din 2015. Din timpul facultatii a profesat la o televiziune locala din Galati, luand interviuri, realizand stiri si emisiuni, iar la Bucuresti a descoperit redactia online revistateo.ro. Ulterior a fost project manager si redactor pentru mai multe website-uri. Experienta se concretizeaza in materialele Agromedia care aduc informatii utile cititorilor.

    You may also like

    Comments are closed.