Știri Agricole

Model Contract Arendare. Ce presupune și unde se înregistrează contractul de arendă

Model Contract Arendare. Ce presupune și unde se înregistrează contractul de arendă
Model Contract Arendare. Ce presupune și unde se înregistrează contractul de arendă

Arenda înseamnă exploatarea pe o perioadă de timp a bunurilor agricole, contra unui preț, numit arendă, stabilit prin contractul de arendare, adică un acord între proprietar și arendaș. Acest contract se poate încheia între persoane fizice și/sau juridice. Atât proprietarul, cât și arendașul pot apela la reprezentanți care să încheie contractul în numele lor, în cazul în care nu pot fi de față, din varii motive.

Cum se poate plăti arenda?

Arenda se poate plăti atât în bani, cât și în produse, conform stipulațiilor regăsite în contract, stabilite de bun acord de către ambele părți contractuale. La momentul întocmirii contractului, părțile implicate trebuie să stabilească atât valoarea arendei, cât și termenul limită de plată.

Pentru a fi eligibil, contractul de arendare trebuie să fie în formă scrisă, altfel nu poate fi luat în considerare. Contractul poate fi înscris sub semnătură privată sau a unui înscris autentic, la notarul public.

Ce bunuri pot fi arendate?

Conform art. 1.836 al Codului Civil, pot fi arendare următoarele bunuri: terenuri cu destinație agricolă, animalele, construcțiile de orice fel, mașinile, utilajele, precum și alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole. Așadar, bunurile pot fi atât mobile, cât și imobile.

Model Contract Arendare

Model Contract Arendă
Model Contract Arendă
Model Contract Arendă
Model Contract Arendă

Unde se înregistrează contractul?

Contractul de arendare se înregistrează la consiliul/consiliile locale, iar cererea și costul procedurii este suportat de arendaș, în cazul în care nu este făcută altă mențiune în contract, cu privire la acest lucru. Înregistrarea la consiliul local are scopul de a ajuta instituția să țină evidența asupra modului de exploatare a bunurilor agricole și de percepere a impozitului agricol. Arendașul are obligația să înregistreze contractul, iar refuzul acestei înregistrări poate fi sancționat de către instanța de judecată cu amenda civilă pe fiecare zi de întârziere, conform dispozițiilor art. 1.838 alin. (2) Cod Civil.

Un alt factor al necesității de înscriere la contractului la consiliul local este legat de participarea arendașului la programele subvențiilor agricole, acolo unde are obligația de a depunde documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziţia lor, acestea fiind reprezentate tocmai de adeverințele eliberate pe baza înscrisurilor din registrul agricol.

Așadar, arendașul are obligația de a înregistra forma finală a contractului, în termen de 30 de zile de la data încheierii, la consiliul/consiliile locale.

Arendașul trebuie să prezinte următoarele documente:

 • copie de pe actul de identitate al arendatorului, precum și actul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului/terenurilor agricole ce fac(e) obiectul contractului de arendă – original/copie (ex. titlu de proprietate, extras de carte funciară, certificat de moștenitor, etc.)
 • certificatul de înregistrare al întreprinderii (persoană juridică) sau buletinul de identitate al arendașului (persoană fizică)
 • trei exemplare ale contractului de arendă, cu atașarea anexei privind inventarul terenurilor ce fac obiectul acestuia (dacă bunul transmis în arendă este proprietatea comună a mai multor persoane, atunci la contractul de arendă se va anexa lista tuturor coproprietarilor cu semnătura celor care au acceptat condiţiile contractului, menţionându-se cota parte a fiecărui coproprietar)
 • dovada achitării taxei de înregistrare

Perioada contractului de arendare

Perioada contractului de arendă poate fi atât determinată, cât și nederminată (specifică perioadei de recoltare pe care bunul arendat urmează să le producă în anul agricol). Perioada determinată maximă nu poate fi mai mare de 49 de ani confrom art. 1.783 din Codul Civil. Perioada determinată minimă nu există, fiind un aspect discutat și stabilit de ambele părți implicate.

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

  You may also like

  1 Comment

  1. MULTUMESC FRUMOS!

  Leave a reply

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *