AgromediaȘtiri Agricole

Lege nouă în Monitorul Oficial: Vânzarea unui teren agricol devine nulă dacă nu se achită acest impozit!

În contextul dinamic al pieței imobiliare din România, Monitorul Oficial nr. 406, datat de marți, 30 aprilie, a fost martorul publicării unei legi menite să schimbe regulile vânzării terenurilor agricole din extravilan. Este vorba despre Legea nr. 116/2024, care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 104/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind reglementarea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin terenuri cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Principala modificare adusă de această lege constă în introducerea unui nou articol care reglementează impozitul obligatoriu pentru vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan. Potrivit noii legislații, tranzacțiile cu terenuri devin nule dacă nu este achitat un impozit important în momentul vânzării. Astfel, conform articolului 16, alineatul (2), înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole din extravilan fără respectarea prevederilor privind obligația de plată a impozitului este interzisă și se sancționează cu nulitate relativă.

În plus, legea stabilește că terenurile agricole din extravilan pot fi vândute înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu condiția ca vânzătorii să plătească un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor la data vânzării și cea la data cumpărării.

Printre alte modificări ale regulilor privind vânzarea terenurilor agricole se numără:

Clarificarea categoriilor de terenuri care nu intră sub incidența legii, cum ar fi terenurile agricole situate în intravilan și cele care formează un singur imobil compus parțial dintr-o suprafață majoritară aflată în intravilan, cu destinație de curți/construcții, și parțial în extravilan, cu destinație agricolă.

Excepția de la prevederile legii pentru contractele de asociere în participație încheiate între o instituție publică și un operator economic privat, în cazul în care aportul instituției publice este un teren din domeniul public al statului.

Aceste modificări au ca scop consolidarea regulilor și stimularea unei piețe imobiliare agricole mai transparente și mai echitabile în România. Prin introducerea unor cerințe stricte privind impozitarea și reglementarea tranzacțiilor cu terenuri agricole, legislatorul urmărește să protejeze interesele statului și ale cetățenilor în ceea ce privește utilizarea și valorificarea acestor resurse fundamentale.

Adrian Ioan
Adrian Ioan are o experienta de peste 10 ani in presa online, lucrand in prezent ca editor la publicatia huff.ro. A realizat stiri in regim breaking news, materiale exclusive si interviuri, fiind colaborator Agromedia de la infiintarea proiectului.

You may also like

Comments are closed.

More in Agromedia