Știri Agricole

Guvernul României oferă terenuri gratis. Cine primește 50 de hectare de teren

Guvernul României oferă terenuri gratis. Cine primește 50 de hectare de teren
Guvernul României oferă terenuri gratis. Cine primește 50 de hectare de teren

  Programul de instalare a tinerilor fermieri oferă, cu sprijinul Guvernului,  până la 50 de hectare de teren agricol. Aceste facilități se oferă prin concesionarea/arendarea terenurilor.

Ministerul Agriculturii a transmis un comunicat prin care anunță cadrul legislativ prin care se va desfășura programul. Cei care vor să acceseze Programul de instalare a tinerilor fermieri  trebuie să lucreze în mediul rural şi desfăşurării activităţilor în domeniul agricol.

Hotărârea adoptată de Guvern modifică şi completează hotărârea 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Astfel, acum este prevăzută posibilitatea ca ADS să concesioneze/arendeze terenurile cu destinaţie agricolă, libere de contract în suprafaţa maximă de 50 ha, aparţinând domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenţi ai învăţământului de profil, în vederea înfiinţării de ferme.

Modificările Guvernului care facilitează Programul de instalare a tinerilor fermieri:

modificarea dispoziţiilor referitoare la compensarea debitelor reprezentând redevenţă datorată şi neachitată la termen de concesionarii terenurilor;

stabilirea categoriilor de beneficiari, a condiţiilor de eligibilitate şi a documentelor prin care se face dovada îndeplinirii acestora, precum şi a obligaţiei de a se constitui într-o formă de organizare potrivit legislaţiei aplicabile;

instituirea obligaţiei pentru solicitanţi de a înfiinţa o fermă, potrivit definiţiei din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, cu modificările ulterioare, în termen de 1 an de la data semnării contractului, în cadrul căreia va avea calitatea de şef de exploataţie;

reglementarea procedurii de încheiere a contractelor de concesiune şi de arendare, prin atribuire directă sau prin procedură concurenţială;
modalitatea de verificare a îndeplinirii condiţiilor de a înfiinţa o fermă şi de a se constitui într-o formă de organizare, precum şi stabilirea sancţiunii pentru neîndeplinirea acestor condiţii, respectiv rezilierea de drept a contractelor de concesiune sau de arendare.

Terenurile gratis se oferă românilor după ce Guvernul a adoptat această hotărâre. Ea oferă cadrul legislativ pentru Programul de instalare a tinerilor fermieri. Fermierii selectați primesc suprafețe de până la 50 de hectare.

Cristiana Furtuna
Cu o experienta de peste 8 ani in mass-media, Cristiana Astefanoaiei lucreaza in presa online din 2015. Din timpul facultatii a profesat la o televiziune locala din Galati, luand interviuri, realizand stiri si emisiuni, iar la Bucuresti a descoperit redactia online revistateo.ro. Ulterior a fost project manager si redactor pentru mai multe website-uri. Experienta se concretizeaza in materialele Agromedia care aduc informatii utile cititorilor.

    You may also like

    Comments are closed.