AFIR a pus bazele ultimelor detalii despre Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, adică fondurile europene pe care le pot accesa fermierii intersați de pomicultură. Dosarele se vor depune atunci când se va lansa următoarea sesiune.

Obiectivele Submăsurii 4.1a

Fermierii care se vor încadra în condițiile impuse de AFIR pot primi 1.500.000 de euro per beneficiar, iar intensitatea ajutorului nerambursabil poate ajunge la 90%.

Ajutoarele europene doresc creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

De asemenea, Submăsura 4.1a mai are următoarele scopuri:

 • Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
 • Încurajarea comercializării directe a produselor obținute în cadrul fermei;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
 • Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

Care sunt beneficiarii eligibili ai măsurii

Conform agrointel.ro, beneficiarii eligibili ai Submăsurii 4.1a sunt cetățenii români care au înființat deja o exploatație pomicolă. Totuși, fondurile europene nu se oferă persoanelor fizice, doar celor juridice.

Categoriile de beneficiari eligibili:

• Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
• Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
• Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat.

Cum se va acorda sprijinul nerambursabil

Fondurile europene pentru agricultură (pomicultură) se vor acorda după cum urmează:

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer:

Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 100.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
– 450.000 euro pentru proiecte complexe.

Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
– 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 300.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
– 1.500.000 euro pentru proiecte complexe;

Ferme mari:

– intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 300.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
– 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.

Forme asociative :

– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 300.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
– 1.500.000 euro pentru proiecte complexe;

În cazul formelor asociative, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

Momentul în care se vor putea depune dosarele proiectelor nu este încă anunțat. În 2023 va intra în vigoare noua Politică Agricolă Comună.

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

  You may also like

  Leave a reply

  Adresa ta de email nu va fi publicată.