Agromedia

Este obligatoriu dacă stai la curte. Regula pe care nu trebuie să o încălcați niciodată

Conflictele dintre vecini, legate de terenuri și accesul către drumurile publice, au fost adesea surse de dispută în România. Lipsa clarității în lege și neînțelegerea responsabilităților și drepturilor au alimentat multe dintre aceste litigii. Cu toate acestea, o nouă actualizare a Codului Civil aduce lumină în acest aspect, concentrându-se, în special, asupra dreptului de trecere.

Ce presupune dreptul de trecere?

Potrivit noilor prevederi din Codul Civil, atunci când un proprietar de teren nu are acces la drumul public, acesta are dreptul de a folosi terenul vecinului său pentru a ajunge la drum. Acest lucru implică obligația proprietarului să permită trecerea, facilitând astfel accesul vecinului său.

Responsabilitățile ambelor părți

Cu toate că dreptul de trecere este garantat, acesta nu este fără condiții. Proprietarul care utilizează terenul vecinului pentru acces trebuie să facă acest lucru fără a crea o „minimă stânjenire” pentru proprietarul terenului de tranzit. Această formulare, deși necesară pentru a preveni abuzurile, poate genera interpretări și conflicte.

Ce se întâmplă în cazul mai multor proprietăți vecine cu acces la drum public?

Legea intervine și în situația în care mai multe proprietăți vecine au acces la drumul public. Dreptul de trecere ar trebui să se exercite pe terenul care cauzează cel mai mic prejudiciu proprietarului. În cazul în care există dispute, o expertiză poate fi necesară pentru a stabili terenul cel mai puțin împovărat de tranzit.

Durata dreptului de trecere

O altă clarificare adusă de noul cod este că dreptul de trecere este imprescriptibil, adică nu poate fi anulat de-a lungul timpului. Totuși, acesta încetează atunci când proprietarul terenului inițial dobândește un alt acces la drumul public.

Concluzie

Actualizarea Codului Civil aduce mai multă claritate în ceea ce privește dreptul de trecere în România. Cu toate acestea, pentru a evita conflictele și litigiile, este esențial ca proprietarii să înțeleagă în mod clar responsabilitățile și drepturile lor în ceea ce privește terenurile și accesul către drumurile publice. În cele din urmă, acest lucru ar putea reduce numărul de dispută și ar promova o conviețuire mai pașnică între vecini.

Dreptul de trecere – Dreptul de trecere –

Art. 617. – Puneri în aplicare (1)
(1) Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să i să permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu.

(2) Trecerea trebuie să se facă în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publică; în cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la calea publică, trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine prejudicii.

(3) Dreptul de trecere este imprescriptibil. El se stinge în momentul în care fondul dominant dobândeşte un alt acces la calea publică.

Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, ediţia 1
Reglementarea actuală adreptului de trecere apreluat soluţiile regăsite în art. 616-618 C. civ. din 1864.Suplimentar faţă de textele menţionate, în alin. (3) se precizează că dreptul de trecere este imprescriptibil. Ca modalitate specifică de stingere adreptului de trecere, legiuitorul s-a rezumat la menţionarea numai asituaţiei în care fondul dominant dobândeşte un alt acces la calea publică (în sensul că acest acces este posibil). [ Mai mult… ]

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediţia 4
(art. 612-613); vederii asupra proprietăţii vecinului (art. 614-616); dreptului de trecere (art. 617-620) şi altor limite legale (art. 621-625). [ Mai mult… ]

Călăuza juristului. Cereri şi actiuni în justiţie, ediţia online martie 2016
În cuprinsul Secţiunii 1 din Capitolul III, Titlul II, Cartea aIII-a din Codul civil sunt prevăzute, sub denumirea juridică aunor limite legale ale dreptului de proprietate privată, forme de servitute care, într-un fel sau altul, grevează proprietatea: servitutea de izvor (art. 608-609 C. civ..); servitutea de scurgere aapelor naturale (art. 604-607 C. civ..); arborii înalţi nu pot fi plantaţi mai aproape de 2 m faţă de hotarul despărţitor, „cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, aplantaţiilor şi agardurilor vii. Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de ale tăia, precum şi dreptul de apăstra fructele căzute în mod natural pe fondul său” (art. 613 C. civ..); cel care vrea să construiască trebuie să respecte reglementările speciale privind distanţa dintre construcţii şi fondul învecinat, sau cele din obiceiul locului (art. 612 C. civ..); interdicţia de adeschide fereastră de vedere, balcoane spre fondul învecinat mai aproape de 2 m între zidul cu vedere şi proprietatea vecină, dacă deschiderea este dreaptă, şi mai aproape de un metru dacă vederea este oblică (art. 615 C. civ..) (conform art. 616 C. civ.., prevederile restrictive ale art. 615 C. civ.. „nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide, fără limită de distanţă, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea spre fondul învecinat”); proprietarul este obligat să facă streaşină casei sale, astfel încât apele din ploi să nu se scurgă pe terenul vecinului (art. 611 C. civ..); proprietarul locului înfundat poate să ceară vecinului său dreptul de trecere spre calea publică, având îndatorirea de a-l despăgubi pentru pagubele ce i-ar produce (trebuie să se ţină seama nu numai de interesul celui care va beneficia de servitute, ci şi de interesul celui care va suporta servitutea, să-i pricinuiască opagubă cât mai mică). Este considerat loc înfundat cel care nu are nicio ieşire la calea publică printr-o imposibilitate absolută sau care, deşi are oieşire, aceasta prezintă grave sau periculoase inconveniente (împrejurarea că drumul de acces care există prezintă dificultăţi de practicare sau amenajare nu dă dreptul la crearea unui alt drum de trecere) – art. 617-619 C. civ.. [ Mai mult… ]

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediţia 2
1. „Locul înfundat”. Prevederile art. 617-620 noul C. civ. reglementează dreptul de trecere al proprietarului fondului care nu are acces la calea publică, ceea ce corespunde servituţii legale de trecere, reglementată de art. 616-619 C. civ.. Este motivul pentru care soluţiile doctrinare şi jurisprudenţiale adoptate în aplicarea vechii reglementări, care l-au şi inspirat în mare măsură pe legiuitor, îşi păstrează actualitatea. [ Mai mult… ]

Noul Cod civil Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
1. Nu trebuie să se confunde servitutea legală de trecere stricto sensu, reglementată de art. 617-620 NCC, cu servitutea de trecere stabilită prin fapta omului. Servitutea stabilită prin fapta omului este, de regulă, un dezmembrământ veritabil al dreptului de proprietate priva­tă şi numai uneori o simplă restrângere a exercitării acestui drept în raporturile de vecină­tate.
2. Este însă adevărat că servitutea legală de trecere este, spre deosebire de celelalte servituţi naturale şi legale, aşa cum au fost acestea reglementate de Codul civil din 1864, mai mult decât o simplă restrângere a exercitării dreptului de proprietate privată. Astfel, în măsura în care se exercită, dreptul de trecere presupune că anumite elemente ale dreptului de proprietate asupra unui teren sunt exercitate, chiar dacă nu exclusiv, de proprietarul altui teren. Servitutea legală de trecere nu îl împiedică pe proprietarul terenului asupra căruia s-a constituit să îşi exercite integral atributele dreptului său de proprietate, inclusiv asupra porţiunii pe care se realizează efectiv trecerea, cu condiţia să nu împiedice în niciun fel această trecere (V. Stoica, Drepturile reale 2009, p. 119). [ Mai mult… ]

Cristiana Furtuna
Cu o experienta de peste 8 ani in mass-media, Cristiana Astefanoaiei lucreaza in presa online din 2015. Din timpul facultatii a profesat la o televiziune locala din Galati, luand interviuri, realizand stiri si emisiuni, iar la Bucuresti a descoperit redactia online revistateo.ro. Ulterior a fost project manager si redactor pentru mai multe website-uri. Experienta se concretizeaza in materialele Agromedia care aduc informatii utile cititorilor.

    You may also like

    Comments are closed.

    More in Agromedia