Știri Agricole

Cadastru 2020: nou proiect de lege. ANCPI va cofinanța o parte din suma necesară cadastrelor. Când se vor primi banii

În scopul de a urgenta procesul de accelerare al Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), Guvernul va apela la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru cofinanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare.

Așadar, cofinanțarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va veni din bugetul propriu, inițiativă susținută de Guvernul României. De asemenea, ANCPI a majorat suma decontată în scopul demersurilor pentru înregistrare sistematică a imobilelor.

Prevederile legate de acelerarea Programului național de cadastru și carte funciară au fost adoptate în proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, de Camera Deputaților.

Ce presupune proiectul de Lege

ANCPI este o instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), iar proiectul de Lege presupune ca această instutiție să cofinanțeze lucrările de înregistrare, dar și a „lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare, iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale”.

După ce lucrările de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla vor fi terminate, ANCPI va plăti sumele necesare.

Legea susține că prețul unitar va fi stabilit pe hectar, atunci când se vorbește despre plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT. Totodată, în cazul locuințelor cu proprietar neindentificat, legea propune ca ANCPI să achite 10% din prețul unitar pe hectar.

În plus, mai există o rectificare ce presupune creșterea sumei decontate de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale.

Care va fi prețul după majorare

În concluzie, prețul va crește de la 60 de lei la 84 de lei plus TVA/carte funciară. Acestei sume i se vor adăuga și coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de relief, sau, în funcție de situație, coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire.

Proiectul actului normativ mai adaugă și că „imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului – lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar și un coeficient de 1,4”.

Stefania Zavod Istrate
Cu experienta de peste 3 ani in presa online, Stefania Zavod Istrate a tradus si adaptat materiale din limba engleza si a realizat materiale video. In prezent, lucreaza la propriul proiect pe YouTube, un canal de continut video tip vlog si este redactor pasionat de curiozitati si trucuri pe Agromedia.

    You may also like

    Comments are closed.